Вхід або Зареєструватися

Угода користувача

Правила сервісу uHelpers

Угода про використання ресурсу uHelpers.com (далі по тексту - «Угода»)

1. Терміни, що використовуються в Угоді

Компанія - ТОВ «Юхелперс».

Сайт, Ресурс - інтернет-ресурс uHelpers.com

Адміністрація - співробітники Компанії, а також особи, уповноважені належним чином Компанією на управління Ресурсом та надання Послуг Відвідувачам, в рамках використання Сайту останніми.

Сервіси - сукупність програм для ЕОМ, баз даних, що забезпечують функціонування Сайту, а також сукупність Послуг, що надаються Користувачам при використанні Сайту.

Відвідувач - будь-яка фізична особа, старше 16 років, що використовує Ресурс.

Користувач (Замовник або Виконавець) - Відвідувач, що пройшов процедуру реєстрації. Терміном Замовник / Виконавець в цій Угоді позначаються як Перевірені користувачі, так і Неперевірені користувачі.

Логін - псевдонім Користувача, обраний ним при реєстрації і використовуваний ним в процесі користування Сайтом. Забороняється реєструвати і використовувати декілька Логінів одним і тим же Відвідувачем.

Пароль - символьна комбінація, що обирається, Користувачем самостійно і забезпечує в сукупності з Логіном його ідентифікацію при використанні Ресурсу.

Неперевірений виконавець - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації, відповідно до Розділу 3 Угоди.

Перевірений виконавець - Користувач, що пройшов процедуру перевірки, відповідно до Розділу 4 Угоди.

Замовник - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації. Користувач, або Компанія розмістивши Завдання на Сайті, відповідно до Правил розміщення та виконання завдань.

Завдання - оголошення, розміщене на Сайті Замовником і адресований зацікавленим виконавцям.

Приватне Завдання - Завдання, текст якого доступний до перегляду тільки перевіреним Виконавцям.

Приватна інформація - Сервіс дозволяє Замовникові розмістити інформацію, необхідну для виконання робіт / надання послуг відповідно до Завданням, і зробити її доступною тільки Виконавцю, який буде обраний. Приватне поле не може містити інформацію, яка міняє істотні умови пропозиції робити оферти.

Пропозиція - оферта, розміщена виконавцем і адресована Замовнику завдання.

Вибір Виконавця - акцепт Пропозиції Замовником завдання.

Баланс - віртуальний рахунок Користувача на сайті.

Обліковий час - київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів, враховуються за київським часом.

2. Загальні положення

Ця Угода регулює порядок використання Сайту, а також взаємини, що виникають при використанні Сайту і Сервісів Відвідувачами. Компанія не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Відвідувачу, в тому числі Користувачеві, у використанні Сайту і Сервісів при порушенні Угоди: http://uhelpers.com/index.php?e=useragreement. Компанія надає Відвідувачам, Користувачам особисте невиняткове право використовувати Сайт та програмне забезпечення, представлене на сайті, відповідно до цієї Угоди, за умови, що ні Відвідувач / Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Відвідувача / Користувача не вчиняти дій:

• по копіюванню або зміні програмного забезпечення Сайту, Сервісів; по створенню програм, похідних від програмного забезпечення Сайту і Сервісів;

• по проникненню в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;

• по здійсненню продажу, поступки, здачі в оренду, передачі третім особам в будь-якій іншій формі прав відносно матеріалу Сайту і програмного забезпечення Сайту;

• по модифікуванню Сайту, і Сервісів в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього;

• та інших дій, аналогічних переліченим вище і порушують права Компанії і третіх осіб.

Відвідувач / Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам при використанні Сайту і Сервісів. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і Сервісів, у тому числі і з точки зору законодавства країни, резидентами якої вони є.

3. Реєстрація Користувача

Особа, яка бажає стати Замовником / Виконавцем, зобов'язане пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Ресурсу. При реєстрації Замовнику / Виконавцю присвоюється вибрана ним пара Логін плюс Пароль, яка використовується надалі Замовником / Виконавцем при роботі з Сайтом. Не допускається використання псевдоніму:

а) вже використовуваного іншим Замовником / Виконавцем;

б) що ображає Відвідувачів, Компанію, Адміністрацію, третіх осіб.

Користувач самостійно вибирає собі Пароль, однак Компанія настійно рекомендує використовувати паролі, довжиною не менше 6 (шести) символів і включають одночасно рядкові і заголовні букви, а також цифри. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження Паролю в таємниці від третіх осіб. Компанія не несе жодної відповідальності у разі порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до пари Логін плюс Пароль Замовника / Виконавця.

4. Перевірка виконавців

Після проходження процедури реєстрації Виконавець може пройти процедуру перевірки, що передбачає співбесіду з представником Компанії в київському офісі, а також наданні Компанії персональних даних, і їх підтвердження. Для проходження процедури перевірки Виконавцю необхідно мати паспорт і будь другий документ (закордонний паспорт, водійське посвідчення, військовий квиток тощо). Використання деяких сервісів і послуг Компанії можливо тільки після перевірки.

Статус перевіреного Користувача може бути знятий з Користувача в будь-який момент на розсуд Адміністрації без пояснення причин.

5. Права та обов'язки Користувача та Відвідувача

Будь який Відвідувач Ресурсу має право використовувати такі Сервіси:

а) перегляд аудіовізуальних творів, фотографій, прослуховування фонограм, розміщених Користувачами, доступних для такого перегляду і прослуховування відповідно до цієї Угоди;

б) інші сервіси, доступ до яких надано йому Компанією в особі Адміністрації.

Користувач додатково має право:

а) створювати Завдання і вибирати Виконавця Завдання;

б) направляти скарги Адміністрації за фактами порушення Користувачами Угоди;

в) використовувати інші сервіси, доступ до яких надано йому Компанією в особі Адміністрації.

Виконавець додатково має право:

а) виконувати Завдання всіх видів;

б) використовувати інші сервіси, доступ до яких надано йому Компанією в особі Адміністрації.

6. Відповідальність користувачів і Відвідувачів

Відвідувачі самостійно несуть відповідальність за свої дії / бездіяльність при використанні ресурсів і сервісів. Відвідувачі гарантують, що використання ресурсів і сервісів, здійснюватиметься ними таким чином, який не буде порушувати права третіх осіб. Відвідувачі гарантують, що володіють правами на використання матеріалів, що розміщуються ними на сайті. Відвідувачі зобов'язуються дотримуватися цю Угоду. При порушенні Відвідувачами Угоди Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача до Сайту та сервісу (тимчасовий бан), а в разі грубого та / або неодноразового порушення Угоди відмовити в доступі до Сервісів і Сайту (постійний бан).

7. Правила розміщення та виконання Завдань.

Користувачі можуть розміщувати на сайті Завдання. Забороняється розміщення Завдань, метою яких є:

а) залучення користувачів на сторонні ресурси, сайти, або реєстрація користувачів на таких ресурсах, сайтах;

б) реклама своїх послуг і товарів чи послуг і товарів, що належать третім особам;

в) накрутка або зміна статистики сайтів, числа підписників в соціальних мережах;

г) замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень користувачам соціальних мереж, email-розсилок;

д) надання послуг з розповсюдження товарів Замовника.

Компанія стягує комісію за розміщення Завдань. Комісія знімається з виконавця в момент підтвердження замовником виконання Завдання в сервісі.

Завдання являє собою оголошення адресоване виконавцям і що дозволяє робити оферти на Сайті. При публікації Завдання Замовник може внести кошти на рахунок Завдання, які складають винагороду потенційного Виконавця Завдання, а також в окремих випадках, компенсацію витрат потенційного Виконавця.

Розміщення Завдання є безкоштовною послугою. Виконавці розміщують свої Пропозиції на опубліковані Завдання.

Замовник здійснює Вибір Виконавця в терміни, визначені в момент створення Завдання. Після Вибору Виконавця Сервіс забезпечує Замовника і Виконавця контактними даними один одного, а саме телефонними номерами, зазначеними Користувачами при реєстрації. Якщо Замовник не здійснює Вибір Виконавця в терміни, визначені в момент створення Завдання, Сума Завдання, а також комісія, утримана Компанією, повертається на Гаманець Замовника (тільки для завдань з методом оплати через систему).

З моменту Вибору Виконавця Замовник і Виконавець вважається уклали між собою договір на надання послуг / виконання робіт.

Зміна умов Завдання Замовником можливе тільки до публікації першого Пропозиції. За фактом виконання своїх зобов'язань за укладеним Договором Виконавець за допомогою Сервісів Сайту здійснює заявку на переклад йому Суми завдання.

Замовник зобов'язаний підтвердити факт надання послуг / виконання робіт за укладеним Договором, після чого Сума Завдання (якщо вона була попередньо депонована Замовником) перекладається на рахунок Виконавця.

8. Сервіс публічних повідомлень

Користувачеві надається доступ до Сервісу публічних повідомлень (коментарів). Під Сервісом публічних повідомлень мається на увазі можливість розміщення Користувачем на сторінках Сайту повідомлень, які стають доступними для огляду всіма Користувачами, які відвідують відповідну сторінку Сайту. Забороняється розміщення публічних повідомлень:

1. порушують законодавство України, норми міжнародного права;

2. містять рекламну інформацію, спам, схеми «пірамід», «листи щастя»

3. які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

4. містять посилання на інтернет сайти, що належать користувачу або третім особам;

5.своі контактні дані (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень;

6. порушують права третіх осіб;

7. які коментують Суму Завдання;

8. не мають відношення до коментованого Завданню.

Адміністрація має право в будь-який момент видалити публічне повідомлення, як відповідне Угоди, так і порушує Угоду. Користувач, який порушує Угоду, може отримати «бан» на постійній чи тимчасовій основі.

9. Баланс

При реєстрації Користувач отримує можливість створити особистий рахунок на Сайті, який може бути використаний ним при створенні Завдань, отриманні винагород за виконані Завдання, а також при використанні платних послуг, що надаються Компанією. Поповнення рахунку на Сайті виробляється способами, доступними на сайті.

Способи доступні для поповнення Рахунку:

• Банківські карти Visa / MasterCard;

• WebMoney;

• Через термінали оплати;

• Через термінали ПриватБанку;

• Приват24.

Адміністрація не несе відповідальності за зміну стану особового рахунку Користувача за рахунок дій третіх осіб. Переказ коштів з особистого рахунку одного Користувача на Рахунок іншого Користувача неможливий. Користувач має можливість вивести кошти, належні йому за виконані Завдання, що знаходяться на його особистому рахунку на Сайті.

Способи доступні для виведення коштів з Рахунку:

• На гаманець WebMoney;

• На номер мобільного телефону через LiqPay;

• На карту ПриватБанку.

Виведення коштів на електронний рахунок здійснюється протягом 2-х робочих днів з дати створення відповідної заявки на виведення коштів Користувачем. Кошти, зараховані на Гаманець Користувачем самостійно, можуть бути виплачені останньому, тільки тим же способом платежу, за допомогою якого здійснювався переклад на адресу Сервісу, з віднесенням всіх витрат у зв'язку з таким поверненням на Користувача. Виведення коштів, що знаходяться в Гаманці, іншими способами не можливий.

10. Суд Сервісу

У разі виникнення спорів між Замовником та Виконавцем по виконанню Завдань, вони дозволяються Адміністрацією. Користувачі погоджуються з тим, що Адміністрація має право за результатами розгляду спірної ситуації здійснити будь-які необхідні дії, у тому числі але не обмежуючись, перевести суму Завдання в Гаманець Виконавця або Замовника. Рішення Адміністрації є остаточним і оскарженню не підлягає.

11. Особливі умови

Компанія не гарантує, що програмне забезпечення Сервісів, Сайту не містить помилок або функціонуватиме безперебійно.

Компанія не несе ніякої відповідальності за рішення, прийняті Адміністрацією при вирішенні конфліктних ситуацій між Користувачами, в тому числі по винесеним вердиктам.

Компанія не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виник у Користувача у зв'язку з діями третіх осіб.

Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або порушують цю Угоду.

Компанія не контролює інформацію, послуги та продукти, що знаходяться в або пропоновані за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі товари, інформація та послуги, що пропонуються або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет (за винятком явно зазначених як надавані безпосередньо Компанією), надаються третіми сторонами, які ніяк не пов'язані з Компанією. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за використання Сервісів і мережі Інтернет. Компанія не надає ніяких гарантій на будь-які товари, інформацію та послуги, що поставляються за допомогою Сервісів або через мережу Інтернет взагалі. Компанія не нестиме відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли в результаті подібних поставок. Користувач приймає умову, згідно з яким він приймає на себе відповідальність за оцінку точності, повноти та придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, що надаються за допомогою Сервісів або мережі Інтернет взагалі.

Користувач повідомлений і погоджується з тим, що при розміщенні Рішень, кожне Рішення забезпечується логотипом (товарним знаком) Компанії, що обумовлено функціоналом Сервісу.

Компанія, за наявності можливості, забезпечує розміщення Рішень, представлених Користувачами, в ЗМІ, Інтернет-ресурсах третіх осіб, книгах, збірниках, журналах, рекламних матеріалах Компанії.

12. Набуття чинності і порядок зміни цієї Угоди

Угоду, Додатки до Угоди та зміни до них вступають силу з моменту їх опублікування на сторінках сайт http://uhelpers.com/index.php?e=useragreement. Зміни в Угоді і Додатках до Угоди можуть бути внесені в будь-який час. Користувач та / або Відвідувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією Угоди перед кожним використанням Ресурсу, Сервісів та / або Послуг Компанії. Якщо Користувач та / або Відвідувач прийме рішення не погоджуватися зі зміненим Угодою, то він зобов'язаний відмовитися від використання Сервісу. Користувач, що продовжує користування Ресурсом, Сервісами та / або Послугами Компанії, погоджується зі змінами.

13. Уживане законодавство

Усі взаємовідносини між Компанією та Відвідувачами підлягають регулюванню виключно законодавством України. При порушенні законодавства України Відвідувач несе повну адміністративну та кримінальну відповідальність.

Додаток №1 до Угоди про використання ресурсу «uHelpers.com»

Правила конфіденційності

Справжні Правила конфіденційності (далі - «Правила») є невід'ємною частиною Угоди про використання ресурсу «uHelpers.com» фізичними особами (далі - «Угода»). Терміни і поняття, що використовуються у цих Правилах аналогічні термінам і поняттям, використовуваним в основному тексті Угоди. Використовуючи ресурс, а також Сервіси і Послуги, надавані Компанією, Відвідувач і / або Користувач висловлює свою згоду з даними Правилами. У разі відмови Відвідувача і / або Користувача від дотримання даних Правил, він зобов'язаний припинити використання Ресурсу.

Правила поширюються на будь-які Послуги та сервіси, пропоновані Компанією через домен uHelpers.com.

Поняття конфіденційної інформації

Під конфіденційною розуміється, що вся ідентифікующа інформація, отримана Компанією від Відвідувача і / або Користувача під час його перебування на сайтах Компанії та / або при використанні Сервісів, що надаються Компанією. Ця інформація, у разі необхідності, може бути використана для контактів з Користувачем і / або Відвідувачем, як в онлайн режимі, так і іншими способами. Персональні дані є складовою частиною конфіденційної інформації, що надається Користувачем і / або Відвідувачем виключно на добровільній основі і за його згодою. Для доступу до ресурсу Компанії надання конфіденційної інформації необов'язково, але в цьому випадку деякі розділи Сервіси і Послуги можуть виявитися недоступними. Склад конфіденційної інформації:

1. Персональні дані.

2. Файли cookie.

3. Журнали серверів.

Склад персональних даних:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Дата народження, стать, місце проживання.

3. Адреса електронної пошти.

4. Координати, що визначають місцезнаходження мобільного пристрою, на якому встановлено програму для доступу до Сервісу.

5. Номер мобільного телефону.

Мети збору конфіденційної інформації

1. Реєстрація користувачів.

2. Забезпечення функціонування Сервісів, Ресурсу і надання Послуг Компанією.

3. Проведення маркетингових досліджень та збір статистики.

4. Поліпшення сервіси та послуги Компанії.

5. Можливість внесення змін до облікового запису Користувача в разі виникнення непередбачених ситуацій (наприклад, відновлення пароля в разі його крадіжки).

Використання особистої інформації

Компанія зобов'язується не сприяти поширенню персональних даних користувачів і не передавати дану інформацію третім особам, за винятком таких випадків:

1. Користувач добровільно і явним чином побажав розкрити цю інформацію;

2. Персональні дані підлягають поширенню відповідно до чинного законодавства України.

3. Користувач допустив порушення Угоди;

4. З попередньої згоди Користувача, явно вираженого допомогою Сервісів ресурсу.

Компанія може проводити статистичні, демографічні та маркетингові дослідження, використовуючи конфіденційну інформацію. Результати даних досліджень не є конфіденційною інформацією. У кожному разі Компанія гарантує, що результати досліджень будуть використовуватися без будь-якого зв'язку з особистою інформацією, представленою Користувачем і не дозволять ідентифікувати конкретного Користувача.

Користувач висловлює свою згоду на отримання особистих повідомлень від Адміністрації на адресу електронної пошти в будь-який час і будь-якого характеру, в тому числі і рекламного.

Розміщення Користувачем інформації про себе при використанні ресурсу

Користувач може за своїм бажанням надавати третім особам будь-яку інформацію про себе в ході користування Ресурсом. Дана інформація розцінюється як загальнодоступна, і, отже, Компанія не несе ніякої відповідальності за наслідки таких дій Користувача. Користувач гарантує, що інформація, яка надається третім особам та Компанії не може:

1. бути помилковою, неточною або вводить в оману;

2. сприяти шахрайству, обману або зловживання довірою;

3. порушувати або зазіхати на власність третьої особи, його комерційну таємницю або його право на недоторканність приватного життя;

4. закликати до вчинення злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;

5. містити відомостей, що ображають чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію, наклеп або погроз кому б то не було;

6. бути непристойними, або носити характер порнографії або еротики;

7. містити комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані, зокрема, на нанесення шкоди, неуповноважена вторгнення, таємний перехоплення чи присвоєння даних;

8. містити матеріали рекламного характеру;

9. іншим чином порушувати чинне законодавство України.

Збір і зберігання конфіденційної інформації

Компанія здійснює збір, зберігання і використання конфіденційної інформації в суворій відповідності з цими Правилами. Компанія вживає всіх необхідних заходів для того, щоб належним чином забезпечити зберігання та використання отриманої інформації. Збір конфіденційної інформації відбувається автоматично при відвідуванні ресурсу і використанні сервісів і послуг Компанії, а також при заповненні Користувачем і / або Відвідувачем пропонованих форм.

Компанія робить все можливе, щоб звести до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а також ризик її неналежного використання, проте не несе ніякої відповідальності у разі отримання доступу до конфіденційної інформації третіми особами. У разі виникнення спірних ситуацій при використанні ресурсу, послуг та сервісів Компанії, а також в інших випадках, передбачених Угодою про використання ресурсу «uHelpers.com» або чинним законодавством України, Користувач та / або Відвідувач зобов'язується надати Компанії персональні дані за її запитом , в тому числі і в письмовому вигляді. Компанія залишає за собою право зберігати всю конфіденційну інформацію, що стосується Користувача протягом 5 років після відмови Користувача від використання ресурсу «uHelpers.com», в тому числі змінювані і змінені персональні дані.